Lid worden van de Molenvereniging.
Samen krijgen we meer voor elkaar!

’s Ochtens vroeg, wandelend langs de Rotte, genieten van de jaargetijden. De wind streelt zacht de haren uit ons gezicht. Verscholen in het riet horen we de waterhoen haar eerste lied zingen, maakt ons wakker. Een aalscholver, hoog in de lucht, op zoek naar een vroeg ontbijt. Langzaam trekt de ochtendmist op en onthult de geheimen van de Rotte. Voorzichtig laat de zon zich boven de horizon zien en werpt haar eerste stralen op de molenviergang. Dit noemen we genieten.

Uiteraard willen wij er alles aan doen om onze, enige nog werkende, Molenviergang en haar biotoop in Zevenhuizen, in goede staat te houden. Als u dit ook belangrijk vindt, en ook wilt blijven genieten van dit mooie stuk natuurgebied in de Randstad, geeft u dan op als lid van onze vereniging.

Het minimum lidmaatschap is slechts € 10, –. Daar krijgt u jaarlijks ons molenmagazine voor, maar u helpt vooral mee om datgene wat er nog is te behouden en zo nodig te verbeteren.

Direct naar het contactformulier