Anbi


De fiscus stelt als eis dat ANBI-organisaties jaarcijfers via een internetadres beschikbaar dienen te stellen. Onze erkentelijkheid gaat uit naar het bestuur van de Vereniging  Molenvrienden om daartoe ruimte beschikbaar te stellen op deze site.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
G. Ottevanger, voorzitter
J.A. van der Donk, secretaris
J. Ottevanger, penningmeester
Mevr. L.A.  van de Bos-van Oudheusden,
A. Dekker
J. Slingerland
Het bestuur wordt bijgestaan door vrijwilligster mevr. E. Toet.


Het RSIN-nummer is 804232830

Financieel overzicht (2018, 2019, 2020)