Molenvrienden Rottemerengebied

Deze vereniging is opgericht op 17 september 1991 en heeft als doel: ‘het verrichten van al datgene wat in het belang is of kan zijn van de Molenviergang in de Tweemanspolder te Zevenhuizen en haar biotoop, alsmede de molens (waaronder molenrompen en molenstompen) in het Rottemerengebied in het algemeen.’

Om de molens en bijgebouwen hun cultuur-historische waarde te laten behouden is het noodzakelijk om zowel op het financiële vlak als op het terrein van het omgaan met bedreigingen ondersteuning te verlenen. Mede omdat de subsidie van de Rijksoverheid en provincie voor onderhoud en instandhouding van de molens werd beperkt.

De molens worden in toenemende mate in hun voortbestaan bedreigd als gevolg van de oprukkende verstedelijking en beplanting, die de molens de wind uit de zeilen neemt. De vereniging Molenvrienden Rottemerengebied heeft in de loop van meer dan 25 jaar gelden bijeen gebracht om zowel de Molenviergang, alsook de omgeving van deze molens in stand te houden en te verbeteren zoals zomerhuizen en hooibergen. Verder verstrekken wij voorschot op verschillende onderhoudswerken om zodoende de reparaties sneller en dus voor minder kosten te kunnen laten uitvoeren.

Uiteraard vinden de activiteiten aan de Molenviergang plaats in nauw overleg met de eigenaar: ‘De Stichting tot Instandhouding van de Molenviergang van de Tweemanspolder‘. Wij willen er alles aan doen om deze unieke nog werkende molenviergang in goede staat te houden. Als u er ook van overtuigd bent dat dit nodig is geeft u zich dan op als lid van onze vereniging.