Molens in de Tweemanspolder

De vier molens in de Tweemanspolder, welke de bekende Molenviergang vormen, staan ten zuiden van de A 12 en zijn te bereiken via de Molenweg. (zie routebeschrijving). Aan het einde van de Molenweg is zowel bij molen 3 als bij molen 4 voldoende parkeergelegenheid.

Bezoek en bezichtiging van de molens

Aangezien de molens door de molenaars worden bewoond zijn deze niet binnen te bezichtigen. De molens no. 3 en no. 4 staan aan de openbare weg / fietspad en zijn vanaf die kant goed te bekijken en eventueel te fotograferen. De molens no. 2 en no. 1 zijn bereikbaar via het in 2011 aangelegde ‘Ottevangerpad’. Dit pad, dat is aangelegd op de kruin van de boezemdijk, is op regelmatige afstand voorzien van informatieborden en zitbankjes.

Eigendom

Sinds 1955, na de buiten gebruikstelling zijn de molens eigendom van de ‘Stichting tot instandhouding van de molens van het Rottemeren gebied’.

Video van molenaar Ottevanger. Bron Westonline.nl