Stichting verzameling ons molenverleden

Organisatorisch kan het museum Ons Verleden te Zevenhuizen in twee delen gezien en benaderd worden. Op de benedenverdieping is de Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle gevestigd en op de bovenverdieping is dat Ons Molenverleden. Bestuurlijk staat Ons Molenverleden volledig los van de stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle als ook van de Vereniging Molenvrienden Rottemerengebied.

De fiscus stelt als eis dat ANBI-organisaties jaarcijfers via een internetadres beschikbaar dienen te stellen. Onze erkentelijkheid gaat uit naar het bestuur van de Vereniging  Molenvrienden om daartoe ruimte beschikbaar te stellen op deze site.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
G. Ottevanger, voorzitter
J.A. van der Donk, secretaris
J. Ottevanger, penningmeester
Mevr. L.A.  van de Bos-van Oudheusden,
A. Dekker
J. Slingerland
Het bestuur wordt bijgestaan door vrijwilligster mevr. E. Toet.

De bestuursleden en vrijwilliger(s) genieten geen beloning. Op beperkte schaal kunnen direct gemaakte onkosten ten behoeve van de stichting voor vergoeding in aanmerking komen.

De stichting Ons Molenverleden heeft een hoeveelheid molinologisch materiaal verkregen uit de erfenis van Jan. C. Lunenburg te Aalsmeer. Daarnaast is de collectie uitgebreid door giften in natura in de vorm van molenafbeeldingen. Op bescheiden schaal worden duplicaten verkocht waarbij de opbrengst zorgt voor kasgeld voor de aanschaf van koffie/thee voor het bestuur en de vrijwilligers.