De Prinsenmolen

 • De Prinsenmolen ligt in de polder Berg en Broek. In eerste instantie heet de molen Bergschemolen later in de 18e eeuw ook wel genoemd Prinsenmolen.
 • Molen no. 1. is in de 16e eeuw reeds bekend.
 • Molen no. 2, volgens consent van september 1587 bouw van een achtkante houten molen.
 • Herbouw van de Bergmolen, de Broekmolen en het verlaat.
 • Molen No.3. Op 4 Mei 1648 hebben de rendanten uitbesteed het afbreken van de houten achtkante molen en de wederopbouw van een achtkante molen op stenen een voet.
 • Aannemer timmerwerken Jan Willems uit Rotterdam voor fl. 3900-.
 • Bastiaen Pietersz steenkoper uit Rotterdam voor de leverantie van stenen voor fl. 196 en 5 stuivers.
 • Pouwel Pietersz. metselaar voor het metselwerk van de onderbouw, tras en kalk voor fl. 309 en 14 stuivers.
 • In de herberg ”de Schenckan” te Overschie, met als herbergier Lodewijk Molijn, wordt met het polderbestuur van 16 Hoven contractueel vastgelegd, dat zij gedeeltelijk  het water van Berg en Broek tijdelijk zullen overnemen.
 • De molenaar van de Broekschemolen wordt beloond met fl. 24 voor het langdurig malen met de Broekschemolen.
 • De molen is op 18 Januari 1935 verkocht aan het Hoogheemraadschap van Schieland voor fl. 5000,–

Bovenstaande foto van © Piet Glasbergen (4-3-2013)