De Eendrachtsmolen

  • Aanbesteding op woensdag 27 Augustus 1727 in het Regthuis te Zevenhuizen van een achtkante molen met staand scheprad.
  • De molen moet op 1 Februari 1728 maalvaardig zijn.
  • Aannemers zijn Jan Cooijmans en Pleun van der Sijde voor fl. 4490,–
  • Na de droogmaking van de Catgispolder wordt de molen korte tijd genoemd de ‘nieuwe gemeene molen’. Na de droogmaking van de polder Schwanla (Eendrachtspolder) wordt de molen genoemd: ’Eendragtsmolen’ en was de vierde trap voor het bemalen van de Eendrachtspolder
  • De molen is in Oktober 1949 verkocht voor fl 1,– aan het Hoogheemraadschap Schieland.

Bovenstaande foto van © Cock Weerheim (12-9-2016)