2022 belooft een bijzonder mooi jaar te worden wat de molens betreft.

De bovenmolen bestaat volgend jaar 300 jaar!! We hopen dit heugelijke feit te vieren. Hou de berichten hierover in de gaten. Op Koningsdag, 27 April zal onze nationale driekleur wapperen en de molens staan die dag in vreugdestand.

14 Mei is nationale Molendag Op die dag zullen de molens draaien.

9 Juni is er Molenaarsoverleg

September belooft een feestelijke maand te worden. De molens zijn verlicht van 13 september tot en met 17 September. De 17e is Monumentendag en de molens zullen tot 22.00 uur draaien met verlichting. Er zullen in september meer activiteiten gaan plaats vinden. Dit vanwege het jubileum van het Gilde van vrijwillige Molenaars en het 300 jarig jubileum van de Bovenmolen. Zodra hierover meer bekend is zullen we dit op deze nieuws pagina publiceren. Houdt ook de Facebook pagina in de gaten.

In December zijn de molens weer verlicht op Kerstavond en tijdens beide Kerst dagen van 17.00 tot 22.00 uur. Tevens Oudejaarsnacht van 17.00 uur tot 01.00 uur