De 30e Algemene Ledenvergadering van onze vereniging zal plaats vinden op donderdag 16 December 2021 om 20.00 uur. Jammer genoeg wordt het weer een digitale vergadering vanwege de Corona maatregelen. Er zijn geen bijzondere agenda punten.